Przejdź do formularza

Szanowni Państwo,

W imieniu Organizatorów mam zaszczyt zaprosić na Konferencję naukową pt.

„Q doskonałości. Dobre praktyki w doskonaleniu usług medycznych na Pomorzu 2022”.

Konferencja odbędzie się 21 czerwca 2022r. w Sali Teatralnej Domu Technika o godz. 9.30

Honorową Przewodniczącą Rady Programowej Konferencji jest Pani Agnieszka Kapała-Sokalska, Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego.

Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Wojewody Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego, Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Rektora Uniwersytetu Gdańskiego.

Konferencja jest zaadresowana do środowiska praktyków i naukowców zainteresowanych doskonaleniem usług świadczonych przez podmioty lecznicze oraz inne placówki, które z nimi bezpośrednio współpracują.

Celem Konferencji jest stworzenie warunków do wymiany wiedzy na temat dobrych praktyk stosowanych w poszczególnych podmiotach leczniczych oraz do dyskusji służącej wzajemnemu doskonaleniu się na bazie najlepszych, dostępnych wzorców.

 

Z poważaniem,

Prof. dr hab. Małgorzata Z. Wiśniewska – Przewodnicząca Rady Programowej,

Przewodnicząca Kapituły Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości

Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania

 

__________________________________________________________________________________

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY

 

TEMATYKA KONFERENCJI:

Problemy, korzyści, zagrożenia i szanse oraz dobre praktyki i rozwiązania dotyczące ciągłości działania i jej znaczenia w czasie COVID-19 w następujących obszarach:

-      Systemy zarządzania

-      Akredytacja i certyfikacja

-      Kultura bezpieczeństwa pacjenta oraz kultura raportowania – just culture

-      Zarządzanie kryzysowe i reagowanie w sytuacji kryzysu dla placówki i dla pacjenta

-      Narzędzia wspierające zachowanie ciągłości działania

-      Metody i narzędzia zarządzania jakością.

-      Pomiar, wskaźniki i mierniki odporności, ciągłości działania

 

Program Konferencji znajduje się na stronie gdansk.enot.pl

 

RADA PROGRAMOWA:

Honorowa Przewodnicząca - Agnieszka Kapała-Sokalska – Członek Zarządu Województwa Pomorskiego

Przewodnicząca Rady Programowej – Prof. dr hab. Małgorzata Z. Wiśniewska – Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania,

Małgorzata  Bartoszewska-Dogan – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy

Przemysław Gałka – Dyrektor Pionu Certyfikacji Polski Rejestr Statków S.A.

Anna Czarnecka – Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

Monika Dobska – Prof. UEP, dr hab., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Aleksandra Gaworska-Krzemińska – dr hab.,Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu

Piotr Grudowski – Prof. PG, dr hab., Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii

Dariusz Kostrzewa – Prezes Zarządu COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Aneta Muzolf – Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku, Uniwersytet Gdański

Marzena Olszewska-Fryc – Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa, COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o.

Piotr Przybyłowski – Prof. dr hab. inż. Uniwersytet Morski, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Tomasz Smiatacz – Prof.GUMed dr hab n.med., Klinika Chorób Zakaźnych, Gdański Uniwersytet Medyczny

Mirosław Szreder – Prof. dr hab., Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania

Jarosław Waśniewski – Prof. UG dr hab., Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania

Hanna Zych-Cisoń – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Pomorskiego

Waldemar Cezary Zieliński– Sekretarz Zarządu Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Małgorzata Z. Wiśniewska – Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania

Hanna Zych-Cisoń – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Pomorskiego

Małgorzata Bartoszewska-Dogan – Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku

Aneta Muzolf - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku

Anna Czarnecka – Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

Ewa Malinowska - Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania

Waldemar Cezary Zieliński – Pomorska Rada FSNT NOT w Gdańsku

Agata Skrobisz-Minuth – Pomorska Rada FSNT NOT w Gdańsku

 

BIURO KOMITETU ORGANIZACYJNEGO KONFERENCJI:

Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo–Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku

ul. Rajska 6,  80-850 Gdańsk

tel. 58 321 84 84, kom. 791 731 224

 

e-mail: projekty@gdansk.enot.pl

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY