Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych Oddział w Gdańsku oraz
Pomorska Rada FSNT NOT w Gdańsku serdecznie zapraszają na 

I seminarium szkoleniowe - Innowacyjne rozwiązania w budownictwie hydrotechnicznym i melioracyjnym

które odbędzie się 14 czerwca 2024 r. w Domu Technika NOT w Gdańsku o godz. 9:00


Cykl seminariów, który właśnie inaugurujemy jest skierowany do inżynierów budownictwa, którzy chcieliby uaktualnić swoją wiedzę o nowe technologie budowlane oraz ugruntować posiadaną wiedzę.

Cykl szkoleń jest skierowany do wszystkich uczestników procesu budowlanego od Projektantów, Kierowników Budowy po Inspektorów Nadzoru oraz Inwestorów. Celem nadrzędnym jest doskonalenie wiedzy, podnoszenie swoich kompetencji poprzez wymianę praktycznej wiedzy w danych obszarach inżynieryjnych. W programie przewidziano wykłady projektowe gotowych technologii, wytyczne wykonawstwa oraz wytyczne dotyczące odbioru robót a także przeglądy nowych technologii materiałowych i sprzętowych.

_________________________________________________________________________________

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.

Program (pobierz)


_________________________________________________________________________________
 

PRELEGENCI:

Paweł Gulczyński

Absolwent Politechniki Łódzkjiej Wydział Inżynierii Środowiska. Od 1999 roku związany z wykonastwem, doradztwem i sprzedażą poprzez pracę w firmach MITEX S.A., WAVIN, AMIBLU oraz VIACON. od 2023 roku Doradca Techniczny w firmie ReArma polska, producenta i dostawcy przepustów stalowych spiralnie nawijanych oraz konstrukjcji stalowych z blach falistych a także zbiorników podziemnych stalowych.

https://www.rearma.pl/

 

Wojciech Kozłowski
absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu na wydziale Inżynieria Środowiska. W Firmie Eutit od 2009 roku.

Firma EUTIT POLSKA SP. Z O.O jako generalny przedstawiciel firmy EUTIT S.RO. wykonuje usługi związane z doradztwem technicznym, sprzedażą elementów z topionego bazaltu oraz realizuje roboty związane z zabezpieczeniem elementów konstrukcyjnych wykładziną z topionego bazaltu. Elementy z topionego bazaltu od ponad 50 lat znalazły zastosowanie w branży Wodkan, przemyśle jak i budownictwie. Służymy zarówno wiedzą techniczna popartą długoletnim doświadczeniem jak również wykonujemy opracowania projektów budowy i renowacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

https://eutit.com.pl

 

Anna Hendzel

Inżynier Środowiska, posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w eksploatacji i remontach sieci kanalizacyjnej. Jest absolwentką Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej na kierunku Hydrologii i hydrauliki stosowanych w inżynierii i gospodarce wodnej oraz na Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Zarządzanie w Administracji Publicznej. Jednym z jej głównym zainteresowań jest zarządzanie i zagospodarowanie wód opadowych na terenach miejskich. W tym zakresie uczestniczyła i prowadziła takie projekty jak opomiarowanie sieci kanalizacyjnej oraz opomiarowanie kanałów burzowych na terenie m.st. Warszawy, budowa modelu matematycznego sieci kanalizacyjnej oraz uczestniczyła w pracach związanych z budową systemu RTC dla sieci ogólnospławnej m.st. Warszawy. Równocześnie prowadziła i odpowiadała za realizację bezwykopowych prac renowacyjnych sieci kanalizacyjnej na terenie m. st. Warszawy.

https://newflow.com.pl/

 

Dariusz Zwierzchowski

Od 1990 do 2010 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach na Wydziale Inżynierii Środowiska. Od 2010 pracownik dydaktyczny w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Pracy w Radomiu na Wydziale Budownictwa oraz Prezes Zarządu i Kierownik Laboratorium w akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji Laboratorium Materiałów Budowlanych w Centrum Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. Autor wielu publikacji, analiz, opinii technicznych i ekspertyz związanych budownictwem podziemnym w tym budownictwem wodno – ściekowym.

https://cbic.eu/

 

Filip Slavtchev

 

łączy wiedzę geologiczną z głębokim doświadczeniem w sprzedaży i umiejętnościami zarządzania, posiadając tytuł magistra inżyniera wiertnictwa i geoinżynierii oraz pracując jako specjalista ds. sprzedaży i menedżer ds. rozwoju biznesu w branży wiertniczej przez dobre pół dekady. Logicznie rzecz biorąc, w TRACTO jest odpowiedzialny za rozwój rynków technologii bezwykopowych ze szczególnym uwzględnieniem wierceń kierunkowych w północnej oraz wschodniej Polsce. W praktyce oznacza to, że oprócz promowania budownictwa bezwykopowego w ogóle, Filip zajmuje się zapotrzebowaniem klientów na maszyny i usługi w tym regionie.

https://tracto.com/pl


____________________________________________________________


KONTAKT:

Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo–Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku

ul. Rajska 6,  80-850 Gdańsk

tel. 58 321 84 84, kom. 731 731 224

e-mail: projekty@gdansk.enot.plSPONSORZY: