Przejdź do formularza

Szanowni Państwo,

W imieniu Organizatorów mam zaszczyt zaprosić na Konferencję naukową pt.

Q doskonałości. Dobre praktyki w doskonaleniu usług medycznych na Pomorzu 2023. Kultura bezpieczeństwa pacjenta w praktyce i teorii zarządzania podmiotami leczniczymi.

Konferencja odbędzie się 13 czerwca 2023 r. w Sali Teatralnej Domu Technika o godz. 10:00

Honorową Przewodniczącą Rady Programowej Konferencji jest Pani Agnieszka Kapała-Sokalska, Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego.

Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Wojewody Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego, Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Okręgowej Izby lekarskiej w Gdańsku oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.

Konferencja jest zaadresowana do środowiska praktyków i naukowców zainteresowanych doskonaleniem usług świadczonych przez podmioty lecznicze oraz inne placówki, które z nimi bezpośrednio współpracują.

Celem Konferencji jest stworzenie warunków do wymiany wiedzy na temat dobrych praktyk stosowanych w poszczególnych podmiotach leczniczych oraz do dyskusji służącej wzajemnemu doskonaleniu się na bazie najlepszych, dostępnych wzorców.

 

Z poważaniem,

Prof. dr hab. Małgorzata Z. Wiśniewska – Przewodnicząca Rady Programowej,

Przewodnicząca Kapituły Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości

Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania

 

__________________________________________________________________________________

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY

 

Program Konferencji znajduje się na stronie gdansk.enot.pl

___________________________________________________________________________________
 

RADA PROGRAMOWA:

Honorowa Przewodnicząca - Agnieszka Kapała-Sokalska – Członek Zarządu Województwa Pomorskiego

Przewodnicząca Rady Programowej – Prof. dr hab. Małgorzata Z. Wiśniewska – Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania,

Małgorzata  Bartoszewska-Dogan – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy

Ewa Bogdańska-Bóll - Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

Piotr Grudowski – Prof. PG, dr hab., Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii

Dariusz Kostrzewa – Prezes Zarządu COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
Jolanta Sobierańska Grenda - Prezes Zarządu Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

Piotr Przybyłowski – Prof. dr hab. inż., Uniwersytet Morski Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Tomasz Smiatacz – Prof. GUMed dr hab. n. med., klinika Chorób Zakaźnych Gdański Uniwersytet Medyczny

Mirosław Szreder – Prof. dr hab., Dziekan Wydziału Zarządzania, Uniwersytet Gdański

Jarosław Waśniewski – Prof. UG dr hab., Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania

Bożenna Kawalec-Pietrenko –  Prof. dr hab. inż., Prezes Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Małgorzata Z. Wiśniewska – Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania Przewodnicząca Rady Programowej

Hanna Zych-Cisoń – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Pomorskiego

Aneta Muzolf – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

Marzena Olszewska-Frycz – Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Aleksandra Dorobek – Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Krzysztof Brokowski – Polski Rejestr Statków SA

Waldemar Cezary Zieliński – Pomorska Rada FSNT NOT w Gdańsku

Paulina Orłowska – Pomorska Rada FSNT NOT w Gdańsku

 

BIURO KOMITETU ORGANIZACYJNEGO KONFERENCJI:

Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo–Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku

ul. Rajska 6,  80-850 Gdańsk

tel. 58 321 84 84, kom. 791 731 224

 

e-mail: projekty@gdansk.enot.pl

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY